Tule tööle

Otsime oma meeskonda neuroloogi, üldarsti, kardioloogi, ortodonte, hambaarste, pulmonoloogi, gastroenterolooge, radiolooge, psühhiaatrit, psühhoterapeuti, kliinilist psühholoogi, bioanalüütikut, radioloogiatehnikuid ja meditsiiniõdesid.

Võta meiega julgelt ühendust personal@novelclinic.ee

Väärtused, mis on meie töö olulisteks lähtekohtadeks:

Töötaja füüsiline ja vaimne tervis

Väärtustame meie töötajate vaimset ja füüsilist tervist. Hüvitame kord kvartalis 100 euro väärtuses spordi- ja terviseedenduse kulusid, võimaldame tervisekontrolli koos lisauuringutega ning hüvitame nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse 100 euro väärtuses. Lisaks saad aastaringselt osa võtta erinevatest liikumis- ja toitumisväljakutsetest.

Isiklik areng

Sinu õpihimu leiab meie juures rakendust Novel Clinicu Akadeemias, kus saad valida mitmekülgsete koolitusvõimaluste vahel. Koostöös ülikoolide ja meditsiiniasutustega pakume Sulle erinevaid karjäärivõimalusi ka rahvusvahelisel tasandil.

Töötajate heaolu

Meile on olulised tasakaal töö- ja isikliku elu vahel ning oleme paindlikud Sinu tööaja- ja töökoormuse suhtes. Lisaks põhipuhkusele võimaldame Sulle täiendavalt 7 kalendripäeva puhkust ning maksame motiveerivat tulemustasu.

Tähtpäevad, perekond ja lapsed

Sinu olulised elusündmused väärivad vaba päeva, olgu selleks siis abiellumine, sünnipäev või kooli lõpetamine nii töötajal kui lapsel. Peame Sind meeles kingitusega tööjuubelil ning sinu lapsi koolitee alustamisel ja jõulupühadel.

Tähenduslik ühine tegevus

Rõõmustame koos nii meie suvepäevadel, jõulupeol kui ka tähistades suuremaid ja väiksemaid võite. Igal aastal tunnustame ja märkame meie parimaid töötajaid. Lisaks on meil võimalus aidata ja teha vabatahtliku tööd kahel tasustatud päeval aastas.

Peame oluliseks koostööd, ühtseid väärtusi ning teeme iga päev tööd selle nimel, et hoida ja parandada inimeste tervist.

Meie töökultuuri iseloomustab avatus, sõbralikkus, koostöö, mitmekesisus ja tolerantsus. Peame lugu endast, oma kolleegidest ja klientidest. Novel Clinicus saab nii naine kui mees sama töö eest võrdselt palka.

Meie juhtimiskultuur on inspireeriv, toetav ja kaasav ning selle loomulikuks osaks on regulaarsed vestlused juhiga ja tagasisidestamine. Väärtustame eesmärkidele pühendunud ennastjuhtivaid inimesi.