Meie teenused

Pereteraapia

Pereteraapias tegeletakse suhetega, mis mõjutavad perekonna toimetulekut ja selle heaolu. Teraapias keskendutakse pereliikmete omavahelisele suhtlemisele ja suhete kvaliteedile. Pereteraapiasse pöördumiseks ei pea pere silmitsi seisma alati suure probleemi või kriisiga. Teraapiasse võivad pöörduda kõik, kel on huvi uurida lähemalt oma peresuhteid ning suhtemustreid.

Pereteraapia eesmärgiks on suurendada lähedaste inimeste omavahelist mõistmist, reguleerida lähedust ning toetust, aidata luua paremat emotsionaalset kontakti ning parandada pereliikmete igapäevast toimetulekut. Samuti aitab pereteraapia arendada probleemilahendamisoskusi ja tõhustada toimetulekut konfliktide, erimeelsuste ning rahulolematusega.

Pereteraapia vaatleb ühe pereliikme probleeme selle konkreetse peresüsteemi kontekstis. Teisisõnu tähendab see seda, et peret vaadeldakse kui tervikut, kus muutus ühes pereliikmes, põhjustab muutust kogu süsteemis. Kuigi pereteraapias on võimalik töötada süsteemselt ka individuaalselt, on tõhusama tulemuse saavutamiseks soovitav kaasata olulised lähedased inimesed või pereliikmed.

Pereteraapia võib aidata:

  • tulla toime keeruliste elusündmustega (nt lahutus, pereliikme surm või haigus, lein, traumad)
  • kohaneda oluliste pereelu arenguetappidega (nt lapse sünd, kooliminek, teismeiga jne)
  • toetada pereliikmeid siis, kui kellelgi peres on kas käitumisprobleeme või vaimse tervise häired (nt ärevus, depressioon)
  • parandada teineteise mõistmist ning tõhustada omavahelist suhtlemist erineva kultuurilise või usulise taustaga pereliikmete vahel, samuti kärgpere liikmete vahel
  • arendada vanemlikke oskusi ning tõhustada vanemlikku koostööd
  • lastel esineva sümptomaatika ja psühhosomaatika korral
  • laste kooliprobleemide ja õpiraskuste korral
  • toetada ja arendada täiskasvanud laste suhteid oma vanematega

Oluline teada enne vastuvõtule pöördumist:

  • Esmasele vastuvõtule on soovitav kohale tulla kõigil pereliikmetel, kes probleemiga on seotud või keda probleem mõjutab.
  • Täpsem teraapia kestvus, sagedus ning teraapias edaspidi osalevate inimeste koosseis lepitakse kokku terapeudi ja pereliikmete vahel.

Inimesed