Meie teenused

Paariteraapia

Paariteraapias keskendutakse pereterapeudi abiga paarile ning paarisuhtes toimuvale läbi laiendatud peresüsteemi. Aitame mõlemal partneril heita sügavama pilgu oma paarisuhtele, lahendada tekkinud erimeelsusi ning leida võimalusi paarisuhte kvaliteedi tõstmiseks.

Paariteraapia võib aidata leida paaril lahenduse mõnele konkreetsele probleemile, ennetada olemasolevate probleemide kuhjumist või lihtsalt võimaldada nn õnnelikul paaril stressirohkel perioodil oma suhte seisukorda hinnata ning vajadusel sellega tegeleda. Teraapias on võimalik arendada teadlikkust ning erinevaid oskusi, mis on olulised partnerite emotsionaalse läheduse saavutamiseks ja hoidmiseks, teineteise mõistmiseks ning omavaheliseks suhtlemiseks ja probleemide lahendamiseks.

Sagedasemad põhjused paariteraapiasse pöördumiseks on näiteks:

  • omavahelised suhtlemisraskused, nt pidevad konfliktid, vaikimine
  • emotsionaalse ja füüsilise läheduse vähenemine/puudumine
  • ambivalentsed tunded oma paarisuhte osas – kas jääda kokku või minna lahku
  • pidevad erimeelsused ja tülid laste kasvatamisel
  • kõrvalsuhted
  • toimetulek lahutuse või lahkuminekuga
  • pereliikmete haigused ja sellega toimetulek