Meie teenused

Laste- ja perede nõustamine

Laste ja perede psühholoogiline nõustamine

Lastega tegeleva psühholoogi juurde on oodatud 2–13aastased lapsed. Lastega töötades kaasatakse aktiivselt vanemaid või teisi lähedasi inimesi ning tugivõrgustikku. Nõustamise eesmärgiks on pakkuda tuge arenguliste, emotsionaalsete, isiksuslike, sotsiaalsete ja hariduslike murede korral.

Nõustamise käigus aidatakse välja selgitada lapse vajadused nii pere kui laiema süsteemi kontekstis, hinnatakse kliendi emotsionaalset seisundit ning püstitatakse koostöös pere või eestkostjaga eesmärgid lähtudes lapse probleemidest, vajadustest ja tervislikust seisundist ning leitakse nende saavutamiseks vajalikud ressursid.

Sekkumiste planeerimiseks kaardistatakse probleemset käitumist vallandavad ja säilitavad tegurid. Vajadusel viiakse läbi ka täiendavaid teste lapse tervikliku arengu hindamiseks. Lastega töötades kasutatakse toetava meetodina lisaks nõustamisele vajadusel ka mänguteraapiat või usalduslikel suhetel põhinevat sekkumist (TBRI).

Nõustamisele võib pöörduda näiteks järgmiste murede korral:

 • meeleolumuutused
 • ärevus, hirmud
 • enesekahjustus- või suitsiidimõtted
 • traumaatilise sündmuse kogemine
 • psühhosomaatilisi sümptomid (enurees, enkoprees, tikid, jt)
 • unehäired
 • kahtled, kas lapse käitumine on eakohane või mitte
 • vajad tuge, et valmistada last ette lasteaeda või kooli minekuks
 • vajad tuge enda ja/või lapse tunnete juhtimisel
 • lapsel on probleemid lasteaias, koolis või muus sotsiaalses keskkonnas
 • sul on raske mõista lapse mitte soovitud käitumise põhjusi

OLULINE TEADA ENNE VASTUVÕTULE PÖÖRDUMIST:

 • Esmasele vastuvõtule palume väiksemate laste puhul (2.–10. a) võimaluse korral tulla vaid lapsevanematel, et rääkida avatult, kartmata sealjuures, et laps kuuldut omamoodi tõlgendab või ära väsib.
 • Täpsem kohtumiste sagedus, plaan ning edaspidi osalevate inimeste koosseis lepitakse kokku esmasel kohtumisel.

Hinnakiri

60min / 90min
80 € / 120 €