Meie teenused

Vaimne tervis

Meie südameasjaks on mõista inimese terviklikkust ning lähtuda iga inimese individuaalsusest, tema läbielamistest, traumadest, rõõmudest ja muredest, sealjuures võttes arvesse pere- ja paarisuhteid. Oleme seisukohal, et kogemused, suhted ja läbielatud traumad mõjutavad seda, millisena näeme ja suhestume oma maailmaga.

Teraapia on võimalus, mille abil saame teha pikaajalisi muutuseid ja panustada isiklikku kasvu. Kasutame sekkumisi, mis baseeruvad teadusele ja läbitöötatud teooriatele. Usume, et muutused võtavad aega ning põhjalikum ensesesse vaatlemine ja usalduslik suhe terapeudi ja kliendi vahel on muutusteks hädavajalik.

Meie meeskond koosneb kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistidest. Töötame inimestega individuaalselt, lisaks ka paaride ja peredega.

Me töötame täiskasvanutega, laste, noorukite ja nende vanematega, keskendudes erinevatele emotsionaalsetele ja psühholoogilistele probleemidele, sealhulgas depressioon, ärevus, traumad, suhteraskused, valu, kriisid, karjääriprobleemid ning isiklik vaimne kasv.