Meie teenused

Tegevusteraapia

Tegevusteraapia all mõistame inimese füüsilise ja psüühilise seisundi mõjutamist eesmärgipäraselt valitud tegevuse kaudu, et aidata saavutada parimat võimalikku toimetulekutaset. Tegevusterapeut arendab ja kujundab inimese tegevusvõimet nii, et ta tuleks võimalikult hästi toime oma igapäevastes tegevustes (enda eest hoolitsemine, töö/vaba aja tegevused jms).
Tegevusteraapiasse on oodatud neuroloogiliste probleemidega täiskasvanud ja lapsed või inimesed, kellel esinevad piirangud igapäevaelu tegevustes.

Lapsed

Tegevusterapeut aitab lastel arendada sooritusoskusi, mis sisaldab sensoorset töötlemist, tajuoskusi, üldmotoorikat ja asendikontrolli, peenmotoorset koordinatsiooni ning kahe käe koostööd.

Tegevusterapeut aitab:

  • lapse eakohaste käeliste oskuste hindamisega
  • eakohaste peenmotoorsete oskuste toetamise ja arendamisega
  • eakohase mänguoskuse toetamise, arendamisega
  • eakohaste enese eest hoolitsemise oskuste toetamise, arendamisega
  • vanemate nõustamisega lapse koduste arendustegevuste osas

Täiskasvanud

Tegevusterapeut aitab:

  • tegevusvõime hindamisega
  • kahjustunud liigese funktsiooni suurendamisega (käte funktsiooni ja lihasjõudluse parendamine käelistes tegevustes)
  • sõltumatuse taseme suurendamisega igapäevategevustes
  • soovitada abivahendeid ja nõustada inimest tegevusvõime toetamisel

Teraapias kasutame terapeutilisi tegevusi ja harjutusi, mis taastavad inimese oskused või õpime uusi meetodeid, kuidas oleks võimalik erinevaid elulisi tegevusi sooritada.