Novel Clinicu esimesed vastuvõtud on avatud

Õige pea on kõik meie arstid ja spetsialistid valmis sind aitama. Anna meile oma murest teada.

Lagle Reinup

Psühholoog, unenõustaja, pereterapeut (väljaõppes)
EST
EST

Olen lõpetanud Tallinna Ülikoolis magistrantuuri psühholoogias ning laste ja peredega olen töötanud alates 2014. aastast. Käesoleval hetkel õpin perekonnapsühhoteraapia põhiväljaõppes ning osalen erinevatel kursustel, mis keskenduvad kiindumusstiili ja traumateadlikku teraapia läbiviimisele. Varasemalt olen lõpetanud mänguterapeudi põhiväljaõppe ning läbinud kognitiiv-käitumisteraapia, lahenduskeskse lühiintervjuu, vaikuseminutite, (TBRI) usalduslikel suhetel põhineva sekkumise sissejuhatavad koolitused ja erinevaid lühemaid täiendkoolitusi.

Osutan individuaalset nõustamist ja perenõustamist täiskasvanutele, noorukitele ja lastele. Lastega töös kaasan aktiivselt lapsevanemaid ja vajadusel viin läbi mänguteraapiat ning kasutan kiindumuspõhiseid lähenemisi ja traumateadlikke sekkumisi, et tugevdada lapse ja lapsevanema vahelist suhet.
Täiendavalt viin lastega läbi psühholoogilis-pedagoogilise profiili hindamist (PEP-3 test) ning koolieelikute vaimse arengu hindamist (J. Strebeleva järgi). Samuti viin läbi laste- ja noorukite unenõustamist.

Lisaks töötan Tallinna Ülikoolis haridusteaduste instituudis lektorina ning viin regulaarselt läbi koolitusi õpetajatele ja lapsevanematele. Osalen vanemlusprogrammi “Oleme loodud armastava kontakti jaoks” töös, kus uurin täiskasvanute kiindumisstiili. Samuti töötan psühholoogina MTÜ-s Igale Lapsele Pere, nõustades lapsendanud ning eeskostel olevaid peresid.