Palvelut

Puheterapeutti

PUHETERAPEUTIN VASTAANOTTO

Puheterapeutti on puhe- ja nielemishäiriöistä kärsivien hoitoon erikoistunut asiantuntija, jonka vastaanotolle voivat hakeutua kaikenikäiset asiakkaat vauvoista vanhuksiin.

Puheterapeutti arvioi puheen erilaisia ominaisuuksia (äänitys, puheen sujuvuus, puheen ymmärtäminen ja tuottaminen), puheeseen ja nielemiseen osallistuvien lihaksien toiminto ja erityisluonteisempien ongelmien, kuten nielemis- tai äänihäiriöiden, vakavuus.

Terapiassa käsitellään puheen ja viestinnän kehittämistä, nielemistoiminnan muodostumista ja/tai palauttamista sekä äänenlaadun parantamista.

Puheterapeutin työn oleellisena osana on neuvonta (lapsen vanhemmat, läheiset, opettajat) ja yhteistyö erilaisten asiantuntijoiden kanssa.

MEIDÄN KLINIKAN PUHTERAPEUTTI ODOTTAA VASTAANOTOLLE LAPSIA JA AIKUISIA, JOILLA ON

  • ääni- tai nielemisongelmat
  • puheen sujuvuuden ongelmat, esim. änkytys
  • sairauksen jälkeen aiheutunut puhehäiriö
  • myofunktionaalisista häiriöistä johtuvat äänitysongelmat