Palvelut

Terapia

Terapialla on oleellinen rooli sairauksien ehkäisyssä, parantumisessa ja yleisessä hyvinvoinnissa. Parhaan ratkaisun löytäminen potilaan terveysongelmaan tapahtuu yhteistyössä meidän lääkärien ja asiantuntijoiden kanssa, mutta terapiassa potilaalla itsellään on keskeinen rooli.

Siksi tärkeä osa terapiamme on ihmisen tukeminen ja voimaannuttaminen koko paranemisprosessin ajan. Pidämme erittäin tärkeänä, että asiakkaamme kokevat, että heistä välitetään.