Palvelut

Psykologi

PSYKOLOGIN VASTAANOTTO

Vastaanoton tavoitteena on tukea ja rohkaista ihmistä elämää häiritsevien ajattelu- ja käyttäytymistapojen muuttamisessa, harjoitella ja vahvistaa uusia tapoja ja kartoittaa ihmisen sisäisiä ja ympäristöstä johtuvia voimavaroja ja vahvuuksia. Vastaanotolla voi asiantuntija käyttää esimerkiksi ongelmanratkaisun, motivoivan haastattelun, kognitiivisia ja käyttäytymyksellisiä tekniikkoja.

MIKSI HAKEUTUA PSYKOLOGIN VASTAANOTOLLE:

 • häiritsevistä tunteista ja ajatuksista selviytyminen, niiden ohjaus
 • motivaation löytäminen ja tavoitteiden asettaminen
 • kommunikointitaidon parantaminen
 • elämänmuutoksista selviytyminen
 • elämää häiritsevien käyttäytymistapojen ja asenteiden muuttaminen
 • uniongelmat
 • alhainen itsetunto
 • masennus
 • ahdistuneisuus
 • määräkohteiset pelot
 • paniikkihäiriöt
 • pakko-oireet
 • perhe- ja suhdeongelmat