Palvelut

Perheterapia

Perheterapiassa käsitellään perheen selviytymiseen ja hyvinvointiin vaikuttavia suhteita. Terapiassa keskitytään perheenjäsenten väliseen viestintään ja suhteiden laatuun. Perheterapiaan ei tarvitse hakeutua vain silloin, kun perheessä on vakavia ongelmia tai kriisitilanne. Terapiaan voivat hakeutua kaikki, jotka haluavat tutkia syvemmälle perhesuhteitaan ja suhdemallejaan.

Perheterapian tavoitteena on läheisten keskinäisen ymmärryksen parantaminen, läheisyyden ja tuen kehittäminen, paremman emotionaliseen yhteyden luominen ja perheenjäsenten jokapäiväisen selviytymisen parantaminen. Lisäksi voi perheterapiassa kehittää ongelmanratkaisutaitoja ja konflikteista, erimielisyyksistä ja tyytymättömyydestä selviytymisen taitoa.

Perheterapiassa käsitellään yhden perheenjäsenen ongelmia perhekokonaisuuden kontekstissä.  Tämä tarkoittaa, että perhettä käsitellään kokonaisuutena, jossa yhtä perheenjäsentä koskeva muutos aiheuttaa muutoksen koko perhejärjestelmässä. Vaikka perheterapiassa voi saavuttaa tuloksia yksinkin, on parempien tulosten saavuttamiseksi suositeltava pyytämään mukaan läheiset henkilöt tai perheenjäsenet.

PERHETERAPIA Voi Auttaa:

  • selviytymään vaikeista elämäntapahtumista (avioero, perheenjäsenen kuolema tai sairaus, suru, traumat)
  • sopeutumaan perhe-elämän tärkeisiin kehitysvaiheisiin (lapsen syntymä, koulun aloittaminen, teini-ikä jne)
  • tukemaan perheenjäseniä, kun perheessä esiintyy käyttäytymisongelmia tai mielenterveysongelmia (ahdistuneisuus, masennus)
  • parantamaan toinen toisensa ymmärtämistä ja edistämään viestintää eri kulttuurista tai uskonnollista taustaa olevien perheenjäsenten välillä tai uusperheessä
  • kehittämään vanhemmuuden taitoja ja tehostamaan vanhemman ja lapsen yhteistyötä
  • lapsilla esiintyvien oireiden ja psykosomaattisten ongelmien ratkaisemisessa
  • lasten kouluongelmien ja oppimisvaikeuksien ratkaisemisessa
  • tukemaan ja kehittämään aikuisten lasten suhteita vanhempiensa kanssa

OLEELLINEN TIETO ENNEN VASTAANOTOLLE HAKEUTUMISTA:

  • Ensimmäiselle vastaanotolle on suositeltava pyytämään mukaan kaikki perheenjäsenet, joita kyseinen ongelma koskee tai joihin se vaikuttaa.
  • Terapian pituudesta, aikataulusta ja jatkossa siihen osallistuvista henkilöistä sopivat terapeutti ja perheen jäsenet.