Palvelut

Pariterapia

Pariterapiassa käsitellään perheterapeutin ohjauksella parin ja parisuhteen asioita laajennetun perhejärjestelmän kautta. Autamme molempia kumppaneita katsomaan suhdettaan syvemmälle, ratkaisemaan erimielisyyksiä ja löytämään tapoja parantaa suhteensa laatua.

Pariterapia voi toimia apuna parin elämässä esiintyvän ongelman ratkaisemisessa, ehkäistä esiintyvien ongelmien pahenemista tai antaa ns. onnelliselle parille mahdollisuuden arvioida suhteensa tilaa stressikaudella ja tarvittaessa soveltaa suhteen ylläpitämistä edistäviä toimenpiteitä. Terapiassa voi kehittää tietoisuutta ja erilaisia taitoja, jotka ovat tärkeitä kumppanien välisen emotionaalisen läheisyyden saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi, toinen toisensa ymmärtämiseksi sekä keskinäisen viestinnän ja ongelmanratkaisun näkökannalta.

USEAMMAT SYYT PARITERAPIAAN HAKEUTUMISEEN:

  • kumppanien välisen viestinnän ongelmat, esimerkiksi jatkuvat riidat, puhumattomuus
  • emotionaalisen ja fyysisen läheisyyden väheneminen/puuttuminen
  • parisuhdetta koskevat epäilyt – pysyäkö yhdessä vai erota
  • jatkuvat erimielisyydet ja riidat lastenkasvatuksessa
  • sivusuhteet
  • selviytyminen avioerosta tai eroamisesta
  • perheenjäsenten sairaudet ja tilanteesta selviytyminen