Palvelut

Neuvontaa lapsille ja perheille

LASTEN JA PERHEIDEN PSYKOLOGIN VASTAANOTTO

Lastenpsykologin vastaanotolle odotetaan 2–13-vuotiaita lapsia. Lasten kanssa työskentelyyn pyydetään aktiivisesti mukaan vanhemmat tai läheiset ja tukiverkosto. Neuvonnan tavoitteena on tuen tarjoaminen lapsen kehitystä ja tunne-elämää koskevien, henkilöllisyyttä koskevien ja sosiaalisten tai kouluongelmien ratkaisemisessa.

Neuvonnan yhteydessä kartoitetaan lapsen tarpeet sekä perheen että laajemman yhteisön kontekstissä, arvioidaan asiakkaan emotionaalista tilaa, asetetaan yhteistyössä perheen tai lapsen edustajan kanssa tavoitteet lapsen ongelmista, tarpeista ja terveystilasta lähtien ja löydetään niiden saavuttamiseen tarvittavat resurssit.

Toimenpiteiden suunnittelua varten kartoitetaan ongelmakäyttäytymistä laukaisevat ja ylläpitävät tekijät.Tarvittaessa tehdään täydentäviä testejä lapsen kehityksen arviontia varten. Lasten kanssa työskentelyssä käytetään neuvonnan lisäksi tukimenetelmänä leikkiterapiaa tai luottamukseen perustuvaa interventiota (TBRI).

VASTANOTOLLE VOI HAKEUTUA SEURAAVIEN ONGELMIEN ESIINTYESSÄ:

 • mielialan muutokset
 • ahdistuneisuus, pelot
 • itsetuhoiset tai või itsemurha-ajatukset
 • traumaattinen kokemus
 • psykosomaattiset oireet (enureesi, enkopreesi, tikit)
 • unihäiriöt
 • lapsen käyttäytymisen iänmukaisuutta koskeva epäily
 • tarvitset tukea lapsen valmistautumisen yhteydessä päiväkotiin tai kouluun
 • tarvitset tukea itsesi ja/tai lapsesi tunteiden ohjaukseen
 • lapsella on ongelmia päiväkodissa, koulussa tai muussa sosiaalisessa ympäristössä
 • sinun on vaikea ymmärtää lapsen käyttäytymisvaikeuksien syitä

OLEELLISTA ENNEN VASTAANOTOLLE HAKEUTUMISTA:

 • Ensimmäiselle vastaanotolle pyydämme pienempien lasten (2-10v) vanhempia tulemaan yksin, jotta voisi puhua avoimesti, pelkäämättä, että lapsi tulkitsee kuulemansa tietyllä tavalla tai väsyy.
 • Seuraavista vastaanotoista, suunnitelmasta ja vastaanotoille tulevista henkilöistä sovitaan ensimmäisen vastaanoton aikana.